Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken via de website www.werkenopdestaircampus.com, via e-mail en per telefoon.

Wie zijn wij?

Deze privacyverklaring is opgesteld door Escada B.V. h.o.d.n. Upstairs, Van Dijk StairCase Solutions B.V, Steyl Montage B.V., StairMaker en SIP B.V. voor alle verwerkingen van persoonsgegevens in verband met de StairCampus. De StairCampus is een initiatief waar de voornoemde vennootschappen deel van uitmaken. Alle vennootschappen die hiervoor zijn genoemd duiden we hierna gezamenlijk ook aan met ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wil jij graag deel uitmaken van de StairCampus, dan horen wij graag van jou!

Wij zullen jouw voorafgaande toestemming vragen voor het verwerken van je persoonlijke informatie, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst, wij dit wettelijk verplicht zijn of indien wij hiertoe een gerechtvaardigd belang hebben. Indien je toestemming hebt gegeven voor de verwerking, heb je het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken.  De verwerking die enkel was gebaseerd op jouw toestemming zal dan gestaakt worden. De intrekking van jouw toestemming laat echter de rechtmatigheid van de verwerking op basis van deze toestemming vóór de intrekking daarvan of op basis van een gerechtvaardigd belang onverlet.

Op onze website www.werkenopdestaircampus.com (hierna: de “Website”) kun je vrijblijvend het contactformulier invullen, zodat wij contact met jou op kunnen nemen. We vragen jou om je voor- en achternaam en e-mailadres in te vullen en uiteraard de vraag die je graag aan ons wil stellen. Je kan ook contact met ons opnemen via ons e-mailadres personeel@staircampus.com.

Wanneer je het contactformulier invult en de hierboven genoemde gegevens aan ons verstrekt, geef je toestemming om deze te gebruiken voor het onderhouden van contact met jou via e-mail. Wij gebruiken deze gegevens niet voor andere doeleinden. We bewaren jouw persoonsgegevens voor zo lang als dat nodig is voor de behandeling van jouw vraag. Is jouw vraag beantwoord, dan verwijderen we jouw persoonsgegevens binnen 4 weken.

Wil je solliciteren bij ons, dan hebben we uiteraard wat informatie van je nodig. We vragen ook in dit geval je voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast hebben we jouw CV en motivatiebrief nodig. Alle gegevens kun je naar ons sturen via het formulier op de Website ons e-mailadres personeel@staircampus.com. Ook kan het zijn dat we jouw LinkedIn profiel of andere social media bekijken om te kunnen beoordelen of je geschikt bent voor de vacature waarvoor je solliciteert.

Indien je solliciteert op een specifieke vacature, dan worden jouw persoonsgegevens verwerkt door de vennootschap die de vacature uit heeft staan. Stuur je een open sollicitatie en weet je nog niet precies bij welke onderneming je zou willen werken? Dan zullen wij op basis van jouw motivatiebrief kijken bij welke onderneming jouw sollicitatie het beste in behandeling kan worden genomen.

Na afloop van de sollicitatieprocedure zullen jouw gegevens binnen 4 weken worden verwijderd, tenzij je toestemming geeft om jouw gegevens tot één jaar na beëindiging van de procedure te bewaren.

Cookies en soortgelijke technologieën

Iedere keer dat je onze Website bezoekt registreren wij geautomatiseerd een aantal gegevens, die we opslaan in zogenaamde logbestanden. Deze logbestanden kunnen de volgende gegevens bevatten:

 • datum en tijd waarop de site is opgevraagd
 • naam van de opgevraagde pagina
 • IP-adres van het apparaat van waaraf de site is opgevraagd
 • apparaat-ID (Android-ID, Apple-ID)
 • sessie-ID
 • gebruikt browsertype en versie
 • gebruikt besturingssysteem
 • refereer (internetpagina van waaraf de site is opgevraagd)

We hebben deze gegevens nodig ter controle van de technische mogelijkheid om onze website op te vragen en om de weergave van onze website te kunnen aanpassen aan het apparaat waarmee je de website bezoekt. Daarnaast registreren we deze gegevens voor foutherstel en beveiligingsdoeleinden.

Als je onze Website bezoekt, dan maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die door je browser of applicatie op de harde schijf van jouw apparatuur worden bewaard en die worden uitgelezen door een browser. Wij maken gebruik van cookies om de website te laten functioneren, om de effectiviteit van de website te meten, en voor marketingdoeleinden.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn strikt noodzakelijk om de website te kunnen gebruiken. Onze website maakt gebruik van deze functionele cookies om bijvoorbeeld te onthouden of je cookies geaccepteerd hebt en om te voorkomen dat je meerdere malen op dezelfde melding dient te klikken.

Analytische cookies

Er kunnen cookies worden gebruikt om de kwaliteit en effectiviteit van de website te meten, door bijvoorbeeld bij te houden hoeveel unieke bezoekers de Website bezoeken, hoe de websitebezoekers op onze website terecht zijn gekomen, welke onderdelen van de website zij bezoeken en wanneer. Ook kan met behulp van deze cookies worden bijgehouden welke versie van de Website het meest effectief is.

Trackingcookies

Cookies die worden gebruikt om bepaalde gegevens te verzamelen om je gerichte advertenties te sturen, betreffen trackingcookies. Deze cookies verzamelen gegevens om de websitebezoeker te onderscheiden van andere websitebezoekers. Wij zullen jouw toestemming vragen voordat deze cookies worden geplaatst. Via Youronlinechoices.com kun je jouw voorkeuren voor interest-based advertising volledig zelf bepalen.

Je kunt via jouw browser-instellingen aangeven dat je automatisch cookies wilt weigeren of wilt verwijderen. In dat geval kunnen wij niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van de Website op een juiste manier werken. Hoe je cookies kan beheren, hangt af van welke webbrowser je gebruikt. Meer informatie vind je op Allaboutcookies.org.

Hier vindt je een volledige lijst van de cookies die wij op onze website gebruiken: cookies

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Alle persoonsgegevens die je via de Website, e-mail of telefoon met ons deelt in verband met de StairCampus worden in behandeling genomen door een van onze vennootschappen. Dit is afhankelijk van de vacature of de vennootschap waar je graag contact mee op wil nemen. Wij kunnen jouw persoonsgegevens onderling delen binnen de vennootschappen die in deze privacyverklaring zijn genoemd om jouw contactverzoek of sollicitatie door de juiste (rechts)persoon in behandeling te laten nemen.

Onze vennootschappen hebben zelf ook nog privacy verklaringen, waarin ze uitleggen welke persoonsgegevens ze verwerken en voor welke doeleinden indien je bijvoorbeeld voor hen gaat werken.

Jouw persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld met externe dienstverleners en onze zakelijke partners indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, als we daartoe wettelijk verplicht zijn, als wij jouw toestemming hebben of als wij een legitiem belang hebben bij het delen van deze informatie. Wij geven jouw persoonlijke gegevens niet aan deze partijen door voor een doel dat wezenlijk verschilt van het doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk zijn verzameld.

Wij delen jouw persoonsgegevens met de volgende categorieën dienstverleners:

 • IT en clouddienstverleners om onder andere de onze website en onze systemen te beheren en te optimaliseren;
 • Markering dienstverleners die ons helpen bij onze marketingactiviteiten, inclusief het verzenden van nieuwsbrieven;
 • (Rechts)personen die reviews verwerken en/of klantenservice verlenen, inclusief het houden van enquêtes of onderzoeken;
 • Juridische en fiscale dienstverleners indien dit nodig is in het kader van onze bedrijfsactiviteiten;
 • Toezichthouders, autoriteiten en justitie indien we daartoe wettelijk verplicht zijn;

 

Deze derden zijn (contractueel) verplicht om adequate maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Indien uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan partijen die zich niet in de Europese Unie bevinden, zullen wij dit alleen doen indien een land een passend beschermingsniveau heeft, er andere passende waarborgen worden geboden of er sprake is van een wettelijke uitzondering. Indien u inzage wenst te verkrijgen in deze passende waarborgen, kunt daartoe contact opnemen met ons.

Heb je vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Aangezien wij jouw persoonsgegevens verwerken, heb je bepaalde specifieke rechten met betrekking tot deze gegevens:

 • Je hebt het recht uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van je persoonsgegevens;
 • Je hebt het recht om inzage te verkrijgen in je persoonsgegevens;
 • Je hebt het recht om onjuiste of onvolledige gegevens te laten corrigeren;
 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen. Wij zullen jouw gegevens verwijderen in overeenstemming met je verzoek en de geldende wet- en regelgeving;
 • Je het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te laten beperken;
 • Je het recht om de gegevens die wij van je hebben ontvangen rechtstreeks over te dragen; en
 • Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Als je een van je rechten wenst uit te oefenen, neem dan contact met ons op via personeel@staircampus.com.

Om je identiteit vast te stellen, kunnen wij je vragen om enkele aanvullende gegevens te bevestigen.

Wij zullen binnen een maand op jouw verzoek reageren. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kunnen wij deze termijn met twee maanden verlengen. Wij kunnen niet altijd aan jouw verzoek voldoen, bijvoorbeeld als de verwerking van jouw persoonsgegevens noodzakelijk zou zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Over een eventuele verlenging van onze reactietermijn of een afwijzing van jouw verzoek zullen we je in ieder geval binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek informeren. Verder heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke beveiligingsmaatregelen nemen wij?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Je gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming en worden beschermd tegen onder meer verlies, diefstal, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Over kinderen onder de 16 jaar

Onze website is niet bedoeld om te worden gebruikt of bezocht door kinderen onder de 16 jaar. Wij verzamelen niet bewust informatie van gebruikers en/of bezoekers in deze leeftijdscategorie. Zodra wij ontdekken dat wij informatie van een kind onder de 16 jaar verwerken zonder toestemming van de ouder, streven wij ernaar deze informatie zo snel mogelijk te verwijderen.

Wijzigingen

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen voor eventuele wijzigingen. De laatste update dateert van maart 2021.